Otvoren natječaj za radno mjesto logopeda

11.11.2022.
Otvoren natječaj za radno mjesto logopeda

Rok za podnošenje prijava za natječaj istekao je zaključno s 21.11.2022.
Na natječaj za radno mjesto logoped nije bilo pristiglih prijava.Natječaj za radno mjesto:
 Logoped – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme, uz probni rok od 3 mjeseca
 
Uvjeti:

 • diplomski sveučilišni studij logopedije
 • stručni ispit u djelatnosti socijalne skrbi
 • minimalno radno iskustvo 3 godine
 • poznavanje engleskog jezika
 • dodatne edukacije iz različitih terapijskih rehabilitacijskih postupaka
 • dozvola za upravljanje motornim vozilima – B.kategorija
 • prednost će imati kandidati koji su radili s djecom i mladima s višestrukim teškoćama

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici
 
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.
Uz prijavu su kandidati/kinje dužni priložiti:
 1. Životopis
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 3. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 1 mjeseca)
 4. Dokaz o radnom iskustvu – e-radna knjižica (ne starije od 1 mjeseca)
Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici uz obvezu izabranog kandidata/kandidatkinje da nakon izbora dostavi izvornike.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Malog doma – Zagreb, isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom - Zagreb, Baštijanova 1d, Zagreb s naznakom „Prijava za natječaj – zasnivanje radnog odnosa“.  

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka.
 

Vrh