MINCE projekt

Mali dom - Zagreb sudjelovao je kao projektni partner u projektu 
MINCE - Model for Inclusive Community Education  (Model inkluzivnog učenja u zajednici)


2015-1-AT01-KA204-005098
Provedba projekta: studeni 2015. – listopad 2017.

www.mince-project.eu

Nositelj projekta:  Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH, Austrija
Zemlje partneri:   Bugarska, Njemačka, Hrvatska, Poljska, Portugal i Slovenija.

Cilj projekta je jačanje inkluzije osoba s težim intelektualnim teškoćama u zajednici.

Tijekom proteklih nekoliko desetljeća provedene su različite mjere za integraciju i uključivanje osoba s invaliditetom u društvo, s naglaskom na osobe s teškoćama u učenju ili tjelesnim invaliditetom. Međutim i 30 godina nakon početka integracije  osobe s težim intelektualnim teškoćama i dalje su marginalizirane.

Potrebno je srušiti takve barijere kako bi se na osobe s težim intelektualnim teškoćama počelo gledati kao na samostalne osobe s vlastitim idejama, željama i snovima te se tako prema njima i odnositi.
Projekt MINCE je zasnovan na toj ideji. Osmišljen je za promicanje inkluzije osoba s težim intelektualnim teškoćama u društvo - Model inkluzivnog učenja u zajednici.

Ciljevi projekta:

 • podizanje svijesti u društvu o potrebama osoba s težim intelektualnim teškoćama, micanju socijalnih barijera i diskriminaciji
 • suradnja s vršnjacima posrednicima oko pitanja vezanih uz inkluziju osoba s težim intelektualnim teškoćama
 • stručno usavršavanje vršnjaka posrednika o zastupanju i inkluziji
 • razvoj profesionalnih vještina za stručnjake koji skrbe o osobama s teškoćama
 • podrška provedbi inkluzivnog učenja u zajednici

Ciljna skupina:
 • osobe s težim intelektualnim teškoćama
 • osobe s lakšim teškoćama ili teškoćama u učenju
 • stručnjaci koji skrbe o osobama s teškoćama
 • organizacije koje skrbe o osobama s teškoćama, udruge, institucije i dr.

Rezultati projekta:
 • MINCE Kurikulum za vršnjake posrednike
 • MINCE Korak naprijed - Vodič za vršnjake posrednike
 • MINCE Kurikulum za stručnjake koji skrbe o osobama s teškoćama
 • MINCE Smjernice za organizacije koje skrbe o osobama s teškoćama
 • MINCE Kompendij
 • MINCE Film
REZULTATI PROJEKTA su dostupni online na svih 7 jezika projekta.


   
Izjava o odgovornosti
“Podrška Europske komisije za izradu ove publikacije
ne predstavlja odobrenje njenog sadržaja koji odražava
stavove samih autora te se Komisija ne može smatrati
odgovornom za bilo kakvu daljnju uporabu informacija
sadržanih u ovoj publikaciji.”

 
Vrh