Procjena i savjetovanje

Procjenu obavlja tim stručnjaka kojeg čine edukacijski rehabilitatori, fizioterapeuti, stručnjaci za dijagnostiku funkcionalnog vida te po potrebi radni terapeut, logoped i psiholog.
Procjena je transdisciplinarna, sveobuhvatna i individualizirana te članovi stručnog tima nakon svake procjene uspoređuju svoje opservacije i donose zajedničke zaključke kako bi se postavio temelj za određivanje optimalnog individualnog programa.

Atmosfera tijekom procjene je uvijek opuštena. Terapeuti vode računa o tome da roditeljima pruže emocionalnu podršku kako bi se oni opustili, što utječe na djetetovo ponašanje prilikom procjene.
Procjena se provodi kroz opservaciju djetetovog ponašanja u igri, dijete se ne sili na rješavanje zadataka, već se promatranjem i nenametljivim oblikovanjem prostora i igre uočavanju bitni razvojni pomaci.

Postupak procjene odvija se na sljedeći način:
  • Razgovor s roditeljima
  • Prikupljanje podataka
  • Uspostavljanje sigurnog terapeutskog prostora
  • Procjena inicijalnog stanja po područjima - pomoću određenih postupaka i sredstava  stručnjaci različitih profila opserviraju  djetetovu reakciju i  interakciju na različitim područjima razvoja.
  • Pisanje stručnog mišljenja s preporukom - na temelju inicijalne procjene i razgovora s roditeljima izrađuju se mišljenje i preporuke za rad s djetetom na određenim područjima razvoja
  • Izrada edukacijsko – habilitacijskog individualnog plana
  • Rezultati procjena svih ispitivača
  • Roditeljska zapažanja
  • Suradnja roditelja i potrebnih stručnjaka
Vrh