Stručni tim

Stručni tim Malog doma-Zagreb čine edukacijski rehabilitatori, fizioterapeuti, radni terapeuti, kineziterapeut, socijalni radnik i psiholog. Svi članovi stručnog tima prošli su brojne i raznovrsne edukacije te su se više usmjerili na savladavanje različitih specifičnih znanja iz različitih područja edukacije i habilitacije djece s teškoćama u razvoju.

Edukacijski rehabilitatori završili su dodatne edukacije iz područja Rane intervencije, troje ih je završilo jednogodišnji studijski  program u Perkins School for the Blind u Bostonu, a završili su studijsku godinu na temu Rane intervencije u populaciji djece s višestrukim poteškoćama i oštećenjima vida, na temu rada s gluho-slijepom djecom s dodatnim poteškoćama i na temu izrade školskog kurikuluma za djecu s višestrukim oštećenjima. Troje terapeuta završilo je višegodišnji program za procjenu funkcionalnog vida i za „vidnog terapeuta“ – vision therapist, zatim plesnu terapiju, kreativne vizualne terapije te glazbenu terapiju.

Pored edukacijskih rehabilitatora stručni tim čine i dva radna terapeuta koja su također prošla razna usavršavanja iz svog i iz srodnih područja, zatim dva fizioterapeuta od kojih je jedna između ostalog, certificirani dječji Bobath terapeut te osposobljena za procjenu motoričkog razvoja putem spontano generiranih pokreta kod beba od 0-3 mjeseca, a druga je završila edukaciju iz osteopatije i certificirani je Vibroakustični terapeut.

Stručni tim čine još socijalni radnik, logopedinja osposobljena za provedbu alternativne komunikacije te kineziterapeut, koji je uveo i rad s terapijskim psom kod djece s teškim višestrukim oštećenjima.

Iako su osposobljeni i u različitim komplementarnim područjima svim članovima stručnog tima najvažnija je odlika da djeluju u timu odnosno da svi zajedno čine transdisciplinarni tim.

Transdisciplinarni pristup naglašava komunikaciju, interakciju i suradnju među članovima tima s ciljem jačanja tima i razvijanja potencijala djeteta.
 
Tatjana Petrović SladetićTatjana Petrović Sladetić RAVNATELJICA tatjana@malidom.hr

Tatjana Petrović Sladetić  je diplomirala na Edukacijskom rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je 2009. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
U organizaciji Malog doma - Zagreb i Christian Blindmission završila je edukaciju za Stručnjaka za vid.

Ana Validžić PožgajAna Validžić Požgaj rehabilitator anav@malidom.hr

Ana je diplomirala na Edukacijskom rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2012. završava Portage Workshop za trenere u Engleskoj gdje dobiva dodatna znanja i vještine u sistematizaciji stručne podrške u obitelj. Krajem 2012. godine upisuje sveučilišni stručni poslijediplomski studij Rana intervencija u edukacijskoj-rehabilitaciji.

Snježana SeitzSnježana Seitz rehabilitator snjezana@malidom.hr

Snježana je diplomirala na Edukacijskom rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U organizaciji Malog doma - Zagreb i Christian Blindmission, 2009. godine završila je edukaciju za Stručnjaka za vid. Krajem 2012. godine upisuje sveučilišni stručni poslijediplomski studij Rana intervencija u edukacijskoj-rehabilitaciji.
 

Martina CelizićMartina Celizić rehabilitator martina@malidom.hr

Martina je diplomirala na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U svom profesionalnom radu usmjerena je na razvoj pristupa u radu s djecom i mladeži s višestrukim teškoćama. 2008. godine odlazi na stručno usavršavanje u Perkins School for Blind u Bostonu na temu Razvoj kurikuluma kod djece s višestrukim teškoćama.
 

Ivana Rogar GojevićIvana Rogar Gojević rehabilitator ivana@malidom.hr

Ivana Rogar Gojević diplomirala je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. 2010. godine završava stručno usavršavanje iz senzorno integracijske Ayres terapije – SIAT. Održala je niz stručnih predavanja stručnim djelatnicima u Hrvatskoj i inozemstvu (Bugarska, Armenija).
 

Ivana MacokatićIvana Macokatić rehabilitator ivanam@malidom.hr

Ivana Macokatić diplomirala je na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Profesionalno se usavršavala u području edukacije djece s oštećenjima vida i sluha, komunikacije te Neuroligvističkog programiranja. U okviru usavršavanja na području plesa i pokreta završava „Teachers Training in Holistic Dance and Movement Pedagogy“ te edukaciju plesne psihoterapije (pod supervizijom).

Senada JagarSenada Jagar rehabilitator senada@malidom.hr

Senada je diplomirala na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Poslijediplomski specijalistički studij “Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji”, završava u svibnju 2014. godine obranom specijalističkog rada na temu: “Primjena Ranog interventnog programa u obitelji djeteta sa senzoričkim oštećenjima.”.

Nikolina Mihalić KocijanNikolina Mihalić Kocijan rehabilitator nikolina@malidom.hr

Nikolina je diplomirala na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu 2011. godine. Iz osobnog interesa 2011. godine polazi radionice izrade preparata prirodne kozmetike što kasnije primjenjuje u svom edukacijsko-rehabilitacijskom radu uz daljnje usavršavanje, razvoj aktivnosti i sudjelovanje u događajima u lokalnoj zajednici.

Mirjana MarojevićMirjana Marojević socijalni radnik mirjana@malidom.hr

Mirjana je diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studij za obrazovanje socijalnih radnika.Dodatno se kontinuirano usavršava ks posebnim naglaskom na osnaživanje i podršku roditeljima djece s razvojnim teškoćama. Polaznica je specijalističkog studija Psihosocijalni pristup u socijalnom radu Pravnog  fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Jasminka GagulaJasminka Gagula fizioterapeut jasminka@malidom.hr

Jasminka je diplomirala na Specijalističkom diplomskom studiju fizioterapije Zdravstvenog Veleučilišta, modul Neurološka fizioterapija. U rujnu 2004. godine završava Basic Bobath Course u Cardiffu (UK) te postaje certificirani Dječji Bobath terapeut. Veliki interes pokazuje za Procjenom spontanih pokreta specifičnoj za dob djece od 0 do 4 mjeseca.

Jelena ŠpionjakJelena Špionjak fizioterapeut jelena@malidom.hr

Jelena Špionjak je diplomirala na Specijalističkom stručnom diplomskom studiju fizoterapije u Zagrebu. 2013. diplomira osteopatiju na Akademiji osteopatije u Velikoj Gorici. Iste godine izabrana je u nastavno zvanje predavača na Zdravstvenom Veleučilištu u Zagrebu.

 

Margareta VidmarMargareta Vidmar rehabilitator margareta@malidom.hr

Margareta je diplomirala na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu, magistrirala  psihotraumatologiju na Medicinskom fakultetu te završila Školu slikarstva Agora. Od 2002. radi u Dnevnom centru za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom – Zagreb“ kao likovna terapeut i voditeljica kreativnih projekata.
Suradnica je  Odsjeka za kreativne art terapije na Edukacijsko Rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta  u Zagrebu. Drži edukacije iz područja primjene umjetničkih medija u području rehabilitacije, terapije i integracije.
Od 1998. godine djeluje kao umjetnica i izlaže na samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i svijetu.

Darija Udovičić MahmuljinDarija Udovičić Mahmuljin koordinator projekata i međunarodne suradnje darija@malidom.hr

Martina SedlarMartina Sedlar rehabilitator martinas@malidom.hr

Dražen ViljušićDražen Viljušić kineziterapeut drazen@malidom.hr

Ivana SlavinićIvana Slavinić rehabilitator ivanas@malidom.hr

Danijela KljajićDanijela Kljajić radni terapeut danijela@malidom.hr

Nikolina Jurić TanfaraNikolina Jurić Tanfara rehabilitator nikolinaj@malidom.hr

Olga BaretićOlga Baretić radni terapeut olga@malidom.hr

Hrvoje GudlinHrvoje Gudlin fizioterapeut hrvoje@malidom.hr

Marina KurtoićMarina Kurtoić rehabilitator marinat@malidom.hr

Ružica ZurakRužica Zurak rehabilitator ruzica@malidom.hr

Marija NaglićMarija Naglić psiholog marija@malidom.hr

Marija je diplomirala psihologiju 2011. g. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Profesionalno i kontinuirano se usavršava u području dječje i razvojne psihologije, psihologije djece s teškoćama u razvoju te u području psihološkog savjetovanja i psihoterapije. Završila je različite dodatne edukacije, među važnijima „Razvojna procjena djece od 0-6“, edukacija za podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju „Rastimo zajedno Plus“, edukaciju za ACT terapeuta (terapija prihvaćanjem i posvećenošću), a trenutno završava edukaciju za psihoterapeuta bihevioralnog-kognitivnog usmjerenja.

Nives Čačko JerkovićNives Čačko Jerković odgajatelj nives@malidom.hr

Dragomila MateljanDragomila Mateljan logoped dragomila@malidom.hr

Katarina MarasovićKatarina Marasović rehabilitator katarina@malidom.hr

Lucija PaićLucija Paić Fizioterapeut lucija@malidom.hr

Valentina VidakovićValentina Vidaković rehabilitator valentina@malidom.hr

Vrh