Rana intervencija

Program rane intervencije u Malom domu – Zagreb obuhvaća (re)habilitacijske postupke za djecu s oštećenjem vida sa ili bez dodatnih teškoća, od njihova rođenja do navršene treće godine.
 • Sustav rane podrške je potrebno započeti što ranije kako bi se roditeljima i djetetu pružila pravodobna pomoć.
 • Kvalitetnom i stručnom podrškom potiče se što optimalniji razvoj i preveniraju se mogući rizici.
 • Intervencija mora biti balansiran i planski vođen proces u kojem se rehabilitacijski postupci namijenjeni unapređenju djetetovih vještina primjenjuju usporedno sa strategijama koje trebaju minimalizirati negativne učinke poteškoća na razvoj.

Nakon provedene interdisciplinarne/trandisciplinarne procjene  dijete se uključuje u program rane intervencije u Malom domu ili se upućuje u druge programe ovisno o potrebama djeteta.
 • Timski se određuje plan podrške za dijete i obitelj  te se odabire patronažni terapeut koji će odlaziti u obitelj.
 • Sigurno i opušteno obiteljsko okruženje omogućuju cjelovitu implementaciju edukacijsko-rehabilitacijskih postupaka u svakodnevni život djeteta.

Stručnjak u ranoj intervenciji:
 • provodi individualni plan,
 • ukazuje na ono što dijete može,
 • prilagođava aktivnosti i sredstva djetetu,
 • daje sugestije za uređenje prostora u kojem dijete boravi,
 • pruža podršku roditeljima u provođenju aktivnosti (daje informacije i prezentira provođenje aktivnosti),
 • opservira i evaulira dijete kroz dulji vremenski period,
 • usmjerava na provođenje aktivnosti koje će utjecati na optimalan razvoj djeteta,
 • osigurava ravnotežu iz više razvojnih područja (komunikacija, spoznajni razvoj, socio – emotivni razvoj, senzorna integracija, motorički razvoj).  

Program rane podrške se odvija u djetetovom domu  i  u centru gdje roditelji s djetetom dolaze na tretmane koji su definirani procjenom djetetovih potreba. Stručnjaci uključeni u pružanje dodatnih postupaka su fizioterapeut, radni terapeut, psiholog, logoped, kineziolog i rehabilitator. 

Postupci/aktivnosti koji se provode u centru su:
 • fizikalna terapija po Bobath konceptu, Vojta konceptu, Osteopatskom pristupu te tehnika Kinesio Tapinga;
 • senzorna integracija;
 • terapijsko plivanje;
 • stimulacija razvoja fine motorike;
 • stimulacija orofacijalne motorike (sisanje, žvakanje...);
 • stimulacija emocionalne komunikacije i interakcije roditelj/dijete;
 • stimulacija rane komunikacije.

Prema preporuci stručnog tima djeca u programu rane podrške uključuju se u iskustvenu skupinu koja je dio programa rane intervencije.
 • Djeca i roditelji dolaze u skupinu jednom mjesečno ili češće ovisno o dobi djeteta i potrebama obitelji.
 • Kod mlađih dobnih skupina (0 – 1 g.) naglasak je na pružanju podrške obitelji, a u djece starije od 1 g. na učenju kroz iskustvo i nove situacije zajedno s roditeljima.
 • Područja edukacijsko rehabilitacijskih aktivnosti su  usmjerena prema razvoju self koncepta, razvoju senzorne integracije, razvoju slike tijela, socio emotivnih vještina, fine/grube motorike, spoznaje, govora/komunikacije, osamostaljivanje u aktivnostima svakodnevnog života i svladavanju separacije od roditelja.
Vrh