Obilježavanje Tjedna mozga

14.03.2016.
Obilježavanje Tjedna mozga

Povodom obilježavanja 15. Tjedna mozga u organizaciji Hrvatskog instituta za istraživanje mozga (HIIM) Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog društva za neuroznanost (HDN), u Dnevnom centru za rehabilitaciju Mali dom - Zagreb održati će se predavanje na temu "Spontani pokreti i motorički profil dojenčeta: funkcionalna procjena integriteta središnjeg živčanog sustava nedonoščadi", u četvrtak, 17. ožujka 2016. od 14:00 h.

Molimo Vas da svoj dolazak prijavite na roberta@malidom.hr

Predavači:
dr.sc. Goran Krakar, dr. med., Jasminka Gagula, dipl. fizioterapeut, Dječji Bobath terapeut i dr.sc. Ana Katušić, prof. reh.

Veselimo se vašem dolasku!

Vrh