U Beogradu održana edukacija na temu terapijskog hranjenja

16.06.2017.
 • /novosti/beo.jpg
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

Dana 06. i 07. lipnja 2017. održana je edukacije iz Terapijskog hranjenja u Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine  u Beogradu.  Edukaciju su održali Dubravko Jurišić, radni terapeut i Diana Korunić, logoped. Edukacija je uključivala teoretski i praktični dio. Teoretski dio je obuhvaćao praćenje razvojnih miljokaza oralno motoričkog razvoja, uzroci teškoća  jedenja i pijenja kod djece s razvojnim odstupanjima kao i sve bitne pretpostavke i terapijske  pristupe  za sigurno i učinkovito hranjenje.
Praktični dio se odnosio na pohađenje simulacijske radionice iz različitih tehnika hranjenja, kao i analiziranja video snimki direktnog rada s korisnicima. Također se opservirala sama intervencija terapijskog pristupa hranjenju u radu s djecom, što je potaklo kvalitetnu i produktivnu diskusiju među polaznicima i edukatorima.

Vrh