Poziv na radionicu: Bol kod djece s cerebralnom paralizom: obilježja i podjela te mogućnosti prevencije i tretmana.

20.04.2023.
Poziv na radionicu: Bol kod djece s cerebralnom paralizom: obilježja i podjela te mogućnosti prevencije i tretmana.

Poštovane kolegice i kolege!

Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži “Mali dom-Zagreb” poziva Vas s velikim zadovoljstvom na edukaciju pod nazivom Bol kod djece s cerebralnom paralizom: obilježja i podjela te mogućnosti prevencije i tretmana.
 
Edukacija je koncipirana kao odgovor na problematiku boli kod djece i mladih s cerebralnom paralizom, ali i potrebe njihovih obitelji i stručnjaka koji se u svakodnevnom životu i radu susreću s izazovnim situacijama koje su posljedica boli i bolnih stanja.
 
Edukacija će biti usmjerena na prepoznavanje boli, osvještavanje bolnih ponašanja djece i mladih s cerebralnom paralizom te razmatranje optimalnih tehnika prevencije, odnosno tretmana boli.
 
Cjelokupni programski okvir obuhvatit će elemente:

  1. Teorijske postavke boli kod djece i mladih s cerebralnom paralizom, uzevši u obzir mogućnosti i ograničenja pokreta i kretanja
  2. Praktično-iskustvene postavke prevencije i tretmana boli
 
Kako bismo osigurali što kvalitetniji rad, broj sudionika je ograničen na maksimalno 20 polaznika. Stoga Vas ljubazno molimo da se na vrijeme prijavite za edukaciju jer će se grupa popunjavati prema redoslijedu prijava.

U nastavku su dostupne detaljne informacije o EDUKACIJI
Radujemo se Vašem sudjelovanju!
 
Tatjana Petrović Sladetić
Ravnateljica Dnevnog centra za rehabilitaciju Mali dom-Zagreb

 

Vrh