Perkins International Akademija

28.02.2022.
Perkins International Akademija

U suradnji s Perkins International, u veljači smo završili posljednji modul naprednog stupnja Perkins International Akademije: Obrazovanje učenika s višestrukim i senzoričkim teškoćama. Ovu edukaciju činili su polaznici iz Srbije, Slovenije i Hrvatske koji su prethodno završili temeljni stupanj edukacije. Stečena znanja i vještine koristit će u izgradnji kvalitetnih programa za djecu s višestrukim i senzoričkim teškoćama.

Čestitamo
 
polaznicima i veselimo se novim suradnjama!

Vrh