Najava edukacija u suradnji s Perkins International

09.03.2020.
Najava edukacija u suradnji s Perkins International

Mali dom-Zagreb u suradnji s Perkins Internationalodržava edukaciju pod nazivom "Edukacija učenika s oštećenjem vida i dodatnim teškoćama ili gluhoslijepih učenika: Osnove" koji će se održavati u Malom domu-Zagreb od 24. kolovoza do 4. rujna 2020. godine. I vi možete biti dio globalne inicijative za ostvarivanje prava na kvalitetno obrazovanje pruženo od strane educiranih stručnjaka za ovu populaciju učenika. Rok za prijavu u prvom krugu za ovu edukaciju je 15. ožujak 2020. Sudjelovanje na edukaciji je po pozivu, a za detaljnije informacije se obratite jednom od koordinatora edukacije na nikolinaj@malidom.hr

Vrh