Završetak serije webinara

15.07.2021.
Završetak serije webinara

U proteklom razdoblju objavljena je serija webinara u suradnji s Perkins Internationalom. Zahvaljujemo Vam na praćenju i komentarima. Veselimo se nastavljanju serije s novim temama.

Vrh