Projekt DOBRO Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu

14.12.2018.
Projekt DOBRO Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu

Projekt „Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji - DOBRO“  UP.04.2.1.02.0078    

Društveno korisno učenje – inovacije u obrazovanju za ranu intervenciju

Projekt „Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji – DOBRO“ provodi Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) u partnerstvu sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku (aktivnosti se provode na dislociranom studiju u Slavonskom Brodu).
Provedbom projekta DOBRO planira pridonijeti obrazovanju budućih stručnjaka i razvoju sustava rane intervencije u Republici Hrvatskoj ostvarvanjem sljedećih specifičnih ciljeva:

  1. Osnažiti nastavnike odabranih studijskih programa i organizacije civilnog društva u mentoriranju društveno korisnog učenja studenata u području rane intervencije;
  2. Povećati broj studenata uključenih u društveno korisno učenje kako bi pridonjeli rješavanju izazova u ranoj intervenciji u lokalnoj zajednici;
  3. Osnažiti stručne, analitičke i zagovaračke kapacitete organizacija civilnog društva u području skrbi za djecu s razvojnim rizicima i teškoćama i njihove obitelji.
U okviru projekta DOBRO uspostavljeno je Savjetodavno tijelo s ciljem podrške unapređenju sustava rane intervencije putem društveno korisnog učenja, a jedna od članica Savjetodavnog tijela je i ravnateljica Malog doma, Tatjana Petrović Sladetić.

Više o projektu DOBRO i nadolazećim aktivnostima saznajte na sljedećim stranicama:
Web stranica projekta: http://dobro.hurid.hr/
Facebook stranica projekta: https://bit.ly/2ITwlVv
Tražilica raniKLIK.hr: http://www.raniklik.hr/
Web stranica Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID-a): http://hurid.hr/

Projekt sufinanciraju Europska unija i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u ukupnom iznosu od 875.214,46 kuna. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog  socijalnog fonda u iznosu od 743.932,29 kuna. Projekt je započeo 19.3.2018. i traje do 19.9.2019., ukupno 18 mjeseci.


   
  
 

Vrh