Natječaj - voditelj/ica računovodstva

06.10.2023.
Natječaj - voditelj/ica računovodstvaDnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom- Zagreb“ raspisuje

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO:
Voditelj/ica računovodstva na neodređeno vrijeme, uz probni rok od 3 mjeseca

Uvjeti:
  • Preddiplomski stručni  ili sveučilišni studij iz područja ekonomije ili specijalistički diplomski stručni studij, diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja ekonomije
  • Poznavanje rada na računalu za redovno korištenje uredskih programa, te programa specifičnih za vođenje financija i financijsko-materijalnog knjigovodstva
  • Komunikacijske vještine
  • Certifikat iz područja javne nabave, odnosno obveza polaganja istoga
  • 3 godine iskustva u struci
 
Uz prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti (dovoljan je obični preslik dokumenata)
  1. Životopis
  2. Dokaz o državljanstvu
  3. Dokaz o stručnoj spremi (diploma)
  4. Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 1 mjeseca)
  5. Dokaz o radnom iskustvu – e-radna knjižica (ne starije od 1 mjeseca)
Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Malog doma – Zagreb, isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom - Zagreb, Baštijanova 1d, Zagreb s naznakom „Prijava za natječaj – voditelj računovodstva“. 
 
Kandidati/kandidatkinje koji/e podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani/e na razgovor i/ili testiranje i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/e u roku od 15 dana od donošenja odluke o izboru kandidata.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhu provođenja selekcijskog postupka

Vrh