Pozivamo Vas na konferenciju povodom obilježavanja 10. obljetnice Malog doma - Zagreb

06.03.2019.
Pozivamo Vas na konferenciju povodom obilježavanja 10. obljetnice Malog doma - Zagreb

Iznimno nam je zadovoljstvo pozvati Vas na Svečano obilježavanje desete godišnjice rada Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom-Zagreb.
Svečano obilježavanje i konferenciju pod nazivom "Iskustva prošlosti kao odgovor na izazove budućnosti" održat će se 9. i 10. svibnja 2019. u konferencijskoj dvorani Hotela Panorama, Trg Krešimira Ćosića 9, Zagreb.

Sudjelovanje na konferenciji bodovat će se od strane sljedećih komora:
Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora, Hrvatska komora socijalnih radnika, Hrvatska liječnička komora i Hrvatska komora radnih terapeuta.

Postupak prijave:
Prijave se primaju putem e-maila na adresu roberta@malidom.hr
U prijavi navedite ime i prezime, kontakt podatke te podatke o platitelju kotizacije (ime i prezime/naziv, adresa, OIB).
Prijaviti se možete do 19. travnja 2019.
Kotizacija iznosi 300,00 kn, a u cijenu kotizacije su uključeni ručak i stanke za kavu.

Način uplate:
Uplata kotizacije se vrši na žiro račun Dnevnog centra za rehabilitaciju djece i mladeži “Mali dom-Zagreb” HR9623600001102070932.
Obavezno za svrhu navesti “Konferencija” te ime i prezime sudionika. Prijava će se smatrati pravovaljanom nakon izvršene uplate.

PROGRAM:

ČETVRTAK, 09.05.2019.

10.00 POČETAK PROGRAMA
- uvodna/pozdravna riječ: Tatjana Petrović Sladetić, ravnateljica
- pozdravne riječi gostiju – predstavnici Grada Zagreba i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
10.25 Prezentacija i pregled rada Malog doma – Zagreb u proteklih 10 godina
Tatjana Petrović Sladetić, ravnateljica
10.40 Važnost obitelji/roditelja kao partnera u procesu habilitacije
Mirjana Marojević, soc. radnica
10.50 Roditelji djece s višestrukim teškoćama: Iskustva i utjecaj edukacijskog programa na život djeteta i obitelji
11.10 Podjela zahvalnica
11.40 Glazbeni program korisnika programa
12.00 Prigodni domjenak
13.30 Konferencija Iskustva prošlosti kao odgovor na izazove budućnosti
SVEOBUHVATNA PROCJENA
13.30 – 13.50 Prikaz modela procjene u Malom domu – Zagreb
Snježana Seitz, mag. rehab. educ
13.50 – 14.10 Transdisciplinarni pristup u procjeni – prednosti i izazovi
Ana Validžić Požgaj, mag.rehab.educ.; Jasminka Gagula, mag. fizioterapije
14.10 -14.30 Važnost rane oftalmološke detekcije rizika u prevenciji nastanka teškoća
dr.sc. Jelena Petrinović – Dorešić, dr.med, spec. oftalmolog-mikrokirurg
14.30 -14.50 Neurobihevioralna procjena nedonoščadi u terminskoj dobi: što nam govori o riziku? doc.dr.sc. Ana Katušić
14.50 -15.10 Mogućnosti dijagnostičkih i kliničkih procjena u ranoj dojenačkoj dobi
dr.sc. Goran Krakar, spec. pedijatrije i neuropedijatrije
15.10-15.30 Stanka za kavu
15.30 - 15.50 Funkcionalna procjena kod djece s višestrukim teškoćama
Senada Jagar, univ.spec.rehab.educ., Jelena Špionjak, mag. Fizioterapije
15.50 -16.10 Kognitivni profili djece s razvojnim odstupanjem
doc. dr. sc. Sanja Šimleša
16.10 – 17.00 Diskusija u malim grupama

PETAK, 10.05.2019.

RANA INTERVENCIJA U DJETINJSTVU
09.00– 09.20 Prikaz modela rane intervencije u Malom domu – Zagreb
Marijana Konkoli Zdešić, univ.spec.rehab.educ
09.20 – 09.40 Podrška usmjerena obitelji – primjena transdisciplinarnog pristupa
Senada Jagar univ.spec.rehab.educ. Jelena Špionjak
09.40 – 10.00 Međusektorska suradnja kao pretpostavka funkcioniranja susrava RID
Marta Ljubešić, prof. emerita dr.sc
10.00 – 10.20 Iskustvene skupine – podrška roditeljstvu i stjecanju novih iskustava
Ivana Slavinić, univ.spec.rehab.educ. Diana Korunić, prof. logoped, Ana Validžić Požgaj, univ.spec.rehab.educ. Mirjana Marojević, dipl.soc. rad.
10.20 -10.40 Roditeljska ljubav-stup rane intervencije
Prof. dr. sc. Milan Stanojević
10.40 - 11.00 Stanka za kavu
11.00 – 11.20 UNICEF – predstavnici Ureda Unicef-a u Hrvatskoj
11.20 – 11.40 Planiranje tranzicije radi održavanja kontinuiteta u podršci
Snježana Seitz, univ.spec.rehab.educ , Marijana Konkoli Zdešić, univ.spec.rehab.educ
11.40 – 12.30 Diskusija u malim grupama
12.30 – 13.30 Ručak
EDUKACIJSKE POTREBE KORISNIKA S VIŠESTRUKIM TEŠKOĆAMA
13.30 – 13.50 Pristupi u planiranju i izvedbi edukacijsko – rehabilitacijskih aktivnosti za korisnike s višestrukim teškoćama
Martina Celizić mag. rehab.
13.50 – 14.10 Obrazovni kurikulum za djecu s višestrukim teškoćama i oštećenjem vida: teškoće i odluke
Prof. Isabel Amaral, Portugal
14.10 -14.30 Implementacija razvojnih i funkcionalnih ciljeva u kontekstu aktivnosti
Ivana Macokatić prof. rehabilitator ; Nikolina Mihalić Kocijan mag. rehab. educ. ;
Martina Sedlar mag. rehab. educ.
14.30 -14.50 Indikatori kvalitete edukacijsko – rehabilitacijskog programa za korisnike s višestrukim teškoćama
Ivana Rogar Gojević prof. rehabilitator
14.50 -15.10 Inkluzija osoba s višestrukim teškoćama u život lokalne zajednice
Mirjana Marojević dipl.soc. radnik, Ivana Rogar Gojević prof. rehabilitator
15.10 – 15.30 Stanka za kavu
15.30 – 16.10 Diskusija u malim grupama
EDUKACIJSKI CENTAR – POTREBE ZA KONTINUIRANIM USAVRŠAVANJEM STRUČNJAKA
16.10 – 16.50 Jačanje kompetencija stručnjaka u području rada s djecom s teškoćama u razvoju:
potrebe i izazovi
Martina Celizić mag. rehab.; Prof. Isabel Amaral, Portugal
16.50 – 17.00 Zaključci konferencije
ZATVARANJE KONFERENCIJE

Pridružite se te uveličajte ovu posebnu prigodu za naš Dnevni centar!

Vrh