Okrugli stol „Socijalne usluge za djecu s teškoćama u razvoju u Gradu Zagrebu“.

22.11.2021.

Prošli tjedan, 17.studenog 2021. održan je Okrugli stol pod nazivom: „Socijalne usluge za djecu s teškoćama u razvoju u Gradu Zagrebu“. Organizator Okruglog stola bili su Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Centar za pružanje usluga u zajednici Novi Jelkovec, Centar za rehabilitaciju Silver i Dnevni centar za rehabilitaciju „Mali dom-Zagreb“. Okrugli stol organiziran je online, a prisustvovalo je tristotinjak stručnjaka.
Pozdravni govor i uvod dale su dr.sc. Marinka Bakula Anđelić, zamjenica pročelnice Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom i Mira Pekeč Knežević, dipl.soc. radnica, zamjenica Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. U stručnom dijelu Okruglog stola sudjelovale su prof. dr. sc. Rea Fulgosi Masnjak i Ana Maria Bohaček, univ. spec. rehab. educ. sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dok su predstavnici suorganizatora ovog Okruglog stola predstavili svoje programe.

Vrh