Održan seminar CVI

19.09.2019.
Održan seminar CVI

Mali dom – Zagreb organizirao je stručni seminar CEREBRALNO OŠTEĆENJE VIDA (CVI) - Identifikacija, procjena i strategije intervencije kod djece s cerebralnim oštećenjem vida koji se održao 16. i 17. rujna 2019. Zagreb u Hotelu Panorama. Seminar je okupio stručnjake koji se u svom radu susreću s djecom u riziku od cerebralnog oštećenja vida; zdravstvene djelatnike, rehabilitatore, stručnjake koji rade s djecom s višestrukim i kompleksnim poteškoćama te roditelje iz Hrvatske i drugih zemalja Europe. Predavanje je predvodila profesorica Christine Roman-Lantzy, stručnjakinja u području cerebralnog oštećnja vida i rane dječje dobi. Dio predavanja održao je i dr. Alan Lantzy, neonatolog. Christine Roman Lantzy kao pozvani predavač provodi edukacije, seminare i radionice, kao i konzultacije vezane uz problematiku Cerebralnog oštećenja vida diljem svijeta. Autor je mnogih stručnih članaka i publikacija. Cerebralno oštećenje vida je danas vodeći uzrok oštećenja vida djece u razvijenom svijetu. Pristup Christine Roman – Lantzy je baziran na okviru zvanom CVI raspon (CVI RANGE). Razvila je sustav procjene usmjeren upravo na karakteristike vizualnog ponašanja koje mogu procjenjivati stručnjaci različitih profila pa i roditelji djeteta.

Vrh