Uloga socijalnog radnika u timu rane intervencije

10.05.2017.
 • /novosti/IMG_7911.JPG
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika
 • Slika

Mali dom – Zagreb u suradnji sa Pravnim fakultetom, Studijem za socijalni rad uz podršku Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom organizirao je 10. svibnja 2017. stručni skup pod nazivom „Uloga socijalnog radnika u timu rane intervencije – izazovi i mogućnosti“. Skupu se odazvalo 60-tak sudionika ponajviše socijalnih radnika, ali i drugih stručnjaka koji rade u ranoj intervenciji i/ili su zainteresirani za navedenu temu. Glavni cilj skupa bio je problematizirati ulogu socijalnog rada i socijalnih radnika u timovima rane intervencije te jačanje svijesti o važnosti i ulozi svakog pojedinog člana tima kao i potaknuti međusektorsku i unutarsektorsku suradnju među pružateljima usluga rane intervencije u zajednici i socijalnim radnicima i drugim stručnjacima zaposlenima u Centrima za socijalnu skrb.
U ime Grada Zagreba okruglom stolu je prisustvovala predstavnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom gđa. Sandra Čirkinagić, a u ime Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom gđa. Vesna Mužina. 
Stručni skup obuhvatio je sljedeće teme: Prikaz modela rane intervencije kroz međunarodno zakonodavstvo i praksu, Iskustva s ranom intervencijom roditelja djece s teškoćama u razvoju – korisnička perspektiva, Uloga socijalnog radnika u timu rane intervencije – model rane intervencije „Malog doma – Zagreb“ te način rada i iskustva pružatelja usluga rane intervencije.

Vrh