Projekt ErISFaVIA

08.09.2020.
  • /novosti/logo.jpg
  • Slika
  • Slika

Mali dom – Zagreb sudjeluje kao partner u još jednom projektu europskog programa Erasmus+, projektu ErISFaVIA - Early Intervention Services for Families with Children with Vision Impairment and Additional Disabilities. Ovaj trogodišnji projekt započeo je s provođenjem u rujnu prošle godine.
Glavni ciljevi projekta su razvoj kompleksnih materijala za edukaciju i trening stručnjaka u programima Rane intervencije, promoviranje suradnje sveučilišta, škola, institucija i udruga roditelja djece s oštećenjima vida i dodatnim utjecajnim teškoćama te isticanje dobrih praksi i smjernica za razvoj učinkovitih programa Rane intervencije za djecu s oštećenjem vida i dodatnim teškoćama.
Projekt je okupio 10 organizacija od kojih su 3 sveučilišta iz Grčke, Rumunjske i Turske, 2 specijalne škole za učenike s oštećenjem vida iz Rumunjske i Cipra te 5 neprofitnih nevladinih organizacija za osobe s višestrukim teškoćama i oštećenjem vida iz Grčke, Turske, Njemačke te Mali dom iz Hrvatske.
Očekivani ishodi projekta su utjecaj na razvoj učinkovitijih programa Rane intervencije te kompetencija stručnjaka te podrška obiteljima djece s oštećenjima vid ai dodatnim teškoćama.
Većina materijala proizašlih iz ovog projekta biti će na kraju dostupna online na službenim stranicama projekta kao edukacijski resurs dostupan svima u svrhu poboljšavanja prakse, metoda i tehnika te edukacijskih politika.

Link na FB stranicu projekta

Vrh