Nova edukacija!

Poštovane kolegice i kolege!
Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži “Mali dom-Zagreb” poziva Vas s velikim zadovoljstvom na edukaciju pod nazivom Sportske aktivnosti u radu s osobama s višestrukim teškoćama.
Sport predstavlja važan aspekt kvalitete života koji doprinosi većem zadovoljstvu pojedinca. Postoje različiti načini na koje osobe s razvojnim teškoćama, bez obzira na stupanj opsežnosti,  mogu ostvariti potrebu za kretanjem i ono što sportske aktivnosti također nude – osjećaj zajedništva, povezanoti  i uspjeha.  Osobe s višestrukim teškoćama predstavljaju vrlo heterogenu populaciju koje se zbog specifičnosti svog senzoričkog, spoznajnog, motoričkog funkcioniranja susreću sa brojnim izazovima u razumijevanju svijeta oko sebe i uspostavljanju smislenih odnosa sa drugim osobama.
Motoričke sportske igre također predstavljaju kontekst unutar koje osobe s višestrukim teškoćama mogu ostvarivati i ciljeve drugih razvojnih područja na zabavan način.
Dnevni centar za rehabilitaciju „Mali dom-Zagreb“ godinama je razvijao model uključenosti korisnika u ovo područje života potičući razvoj kreativnih i inovativnih ideja i pristupa kako bi svaki korisnik mogao sudjelovati.  
Navedena edukacija pružiti će stručnjacima koji se u svom radu susreću sa populacijom korisnika sa višestrukim razvojnim teškoćama , praktična znanja i vještine iz područja analize i kreiranja motoričkih sportskih igara. Polaznici će imati prilike kreirati  motoričku sportsku igru pod mentorstvom stručnjaka koji je u svom dugogodišnjem radu razvio velik broj motoričkih sportskih igara.
Polaznici će kroz analizu sudjelovanja različitih korisnika u postojećim motoričkim sportskim igrama raditi na prepoznavanju potreba i utvrđivanju mogućnosti poticanja veće uključenosti. Polaznike će se potaknuti na kreativno pronalaženje rješenja kroz samostalno osmišljavanje motoričke sportske igre.
 
Kako bismo osigurali što kvalitetniji rad, broj sudionika je ograničen na maksimalno 12 polaznika.
Stoga Vas ljubazno molimo da se na vrijeme prijavite za edukaciju jer će se grupa popunjavati prema redoslijedu prijava.  


http://www.malidom.hr/UserDocsImages/novosti/Objava za web_sport.pdf
Vrh