Otvoreni natječaji za zasnivanje radnog odnosa

24.09.2020.
Otvoreni natječaji za zasnivanje radnog odnosa

1. MEDICINSKA SESTRA (m/ž)

Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom – Zagreb, Zagreb, Baštijanova 1d raspisuje
NATJEČAJ
Za prijem u radni odnos na radno mjesto:

  1. Medicinska sestra – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme
Uvjeti za radno mjesto:
  • Stručni studij sestrinstva ili srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara
  • radno iskustvo: 3 godine
  • Iskustvo rada s djecom s teškoćama u razvoju
 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti životopis, presliku diplome ili svjedodžbe, potvrdu o radnom iskustvu, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca).
Rok za prijavu na natječaj je osam dana od objave na mrežnim stranicama.
Prijave na natječaj šalju se poštom na; Mali dom-Zagreb, Baštijanova 1d, 10000 Zagreb, s naznakom „Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa“. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Malom domu - Zagreb tri mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.
U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte andro@malidom.hr
Kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru u roku od 15 dana od izbora.
Mali dom - Zagreb


2. NJEGOVATELJ (m/ž)

Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom – Zagreb, Zagreb, Baštijanova 1d raspisuje
NATJEČAJ
Za prijem u radni odnos na radno mjesto:
  1. Njegovatelj – 1 izvršitelj na određeno vrijeme
Uvjeti za radno mjesto:
  • Završena osnovna škola i tečaj za njegu – osposobljenost za poslove njegovatelja
 
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti životopis, presliku diplome ili svjedodžbe, uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca).
Rok za prijavu na natječaj je osam dana od objave na mrežnim stranicama.
Prijave na natječaj šalju se poštom na; Mali dom-Zagreb, Baštijanova 1d, 10000 Zagreb, s naznakom „Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa“. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Malom domu - Zagreb tri mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.
U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte andro@malidom.hr
Kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru u roku od 15 dana od izbora.

Vrh